Pasja

Pasja namiętnością,
a nawet cierpieniem.
Trudem. Ciężką pracą.
Szczęściem i spełnieniem.

                  ~ Charlie Handsomer

Tekst & fot.: Karol Juchniewicz
Kwiaty